Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie

Status prawny

Nazwa Szkoły brzmi :

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Stefanii Sempołowskiej
w Tuszynie

 

  • Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Poniatowskiego 11 w Tuszynie. 
  • Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. 
  • Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tuszyn.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016 20:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Krawczyk-Podlecka
Ilość wyświetleń: 895
07 stycznia 2016 20:37 (Barbara Krawczyk-Podlecka ) - Zmiana treści zakładki.
07 stycznia 2016 20:36 (Barbara Krawczyk-Podlecka ) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.